δαιδαλεῦσιν


δαιδαλεῦσιν
δαιδάλλω
work cunningly
pres part act masc/neut dat pl (epic ionic)
δαιδάλλω
work cunningly
pres ind act 3rd pl (epic ionic)
δαιδάλλω
work cunningly
fut part act masc/neut dat pl (epic doric ionic)
δαιδάλλω
work cunningly
fut ind act 3rd pl (epic doric ionic)
δαιδαλόω
pres part act masc/neut dat pl (epic ionic)
δαιδαλόω
pres ind act 3rd pl (epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.